Web Style

Statistics

Donors and Partners

საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები

საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები

საქართველოს უახლესი ისტორიის ძირითადი მახასიათებლები - სახელმწიფოს სოციალური უ...

პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით

პროექტი: მოქალაქეთა ინფორმირებულობა პაციენტთა უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზნით

ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიურ-სოციალური მდგომარეობის გამო მოსახლეობის მნი...

აქცია იძულებით გადაადგილებული ბავშვებისთვის

აქცია იძულებით გადაადგილებული ბავშვებისთვის

2008 წელი რუსეთის აგრესიის შედეგად უამრავი ბავშვი აღმოჩნდა დევნილობაში. არასამთავ...

პროექტი ისნის  სამხედრო ჰოსპიტალში

პროექტი ისნის სამხედრო ჰოსპიტალში

არასამთავრობო ორგანიზაცია ჯანმრთელი სამყარო ანხორციელებს პროექტს: "ისნის სამხე...

ფოტორეპორტაჟი: დევნილთა აუტანელი ცხოვრების პირობები

ფოტორეპორტაჟი: დევნილთა აუტანელი ცხოვრების პირობები

2008 წელის აგვისტო, რუსეთ საქართველოს ომი, დევნილთა აუტანელი ცხოვრების პირობები და ...

Dear friends

If you are a beneficiary of state insurance program for population living below poverty level, accordingly, possess medical policy and you are in need of more detailed information, have further questions and face problems with regard to the medical service, you are welcome to contact us via Hot Line

8 90 557-266, 8 22 359-524 or visit us at the following address: Mazniashvili Str. 23.

Working hours 10.00-18.00

You will be provided with qualified consultation and will receive necessary information.

This project is financially supported by the Social Transformation Programme (Matra) of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

Informing Citizens for Better Protection of Rights of Patients PDF Print E-mail

Informing Citizens for Better Protection of  Rights of  PatientsGeorgia has been challenged by heavy burdens. Instability and unresolved tensions have kept the country from fully partaking in civic development processes. The consolidation has not been finished yet; civic society is not fully established and cannot be considered as a reliable source of democratic aspirations – citizens do not yet play an active role in their society. For this reason all activities focused on civic development are extremely important and necessary. Most of the population lives below poverty level, as a result of instability and difficult social-economic conditions.

Read more...
 
საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხები PDF Print E-mail

საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეპტუალური საკითხებისაქართველოს უახლესი ისტორიის ძირითადი მახასიათებლები - სახელმწიფოს სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკის ახლებური გააზრების აუცილებლობას მოითხოვს, რათა შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი ევროინტეგრაციის სტრატეგიის ვალდებულებებთან.

სხვადასხვა დონორი, სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებითა და საკუთარი ძალებით მოკვლეული მასალების ანალიზმა მიგვიყვანა იმ აზრამდე, რომ შექმნილიყო "ქვეყნის ერთიანი სოციალური უსაფრთხოების მართვის მოდელი", სადაც მაქსიმალურად და გამჭვირვალედ აისახებოდა სახელმწიფოს ამჟამინდელი სოციალური მდგომარეობის სურათი და ოპტიმალურად გადაიჭრებოდა სფეროში სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზებით შექმნილი პრობლემები.

სამწუხაროდ, განვითარებულ ქვეყნებში მომქმედი სოციალური უსაფრთხოების სქემების პირდაპირი გადმოღება საქართველოსათვის შეუძლებელია, რადგან გარდამავალი პერიოდი მთელი რიგი სპეციფიური პრობლემების გადაწყვეტას მოითხოვს და მისი გადაჭრა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი გონითა და ძალისხმევითაა შესაძლებელი.

Read more...
 
მობილური ტელეფონების გამოყენება ბავშვებში ტვინის სიმსივნის რისკს 5–ჯერ ზრდის PDF Print E-mail

მობილური ტელეფონების გამოყენება ბავშვებში ტვინის სიმსივნის რისკს 5–ჯერ ზრდისმობილური ტელეფონების გამოყენება ბავშვებში ტვინის სიმსივნის რისკს 5–ჯერ ზრდის. ეს დასკვნა შვედმა მეცნიერებმა საერთაშორისო კონფერენციაზე "მობილური ტელეფონები და ჯანმრთელობა" წარმოადგინეს. მათი თქმით, დაავადება შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თუმცა, კვლევამ აჩვენა, რომ ხალხს, რომლებმაც მობილურის გამოყენება 20 წელზე ადრე დაიწყეს, სიმსივნის რისკი ეზრდება.

Read more...
 
წყლის პრობლემები PDF Print E-mail

წყლის პრობლემებიწყალი ბუნებაში ყველაზე გავრცელებული ნივთიერებაა, დედამიწის 70% სწორედ წყლითაა დაფარული, იგი სიცოცხლისათვის აუცილებელი ნივთიერებაა, ამიტომ ამ ბუნებრივ რესურსს მოვლა და გაფრთხილება სჭირდება.

საქართველო ძალიან მდიდარია წყლის რესურსებით. სულ საქართველოში 26 060 მდინარეა, მაგრამ ზედაპირული წყლების დიდი ნაწილი და რიგ შემთხვევაში მიწისქვეშა წყლებიც დაბინძურებულია. სასმელი წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურა კი საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 65%-ს აქვს.

Read more...
 
საარსებო მინიმუმი PDF Print E-mail

საარსებო  მინიმუმიძირითადი მიდგომები და საქართველოსათვის დამახასიათებელი სპეციფიკა

Read more...
 
თანამედროვე გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა PDF Print E-mail

თანამედროვე გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა თანამედროვე გლობალური ჯანმრთელობის პოლიტიკა

Read more...
 
დემოგრაფიული მდგომარეობა საქართველოში PDF Print E-mail

დემოგრაფიული  მდგომარეობა საქართველოშისაქართველოში თანამედროვე დემოგრაფულიული ვითარება მეტად მწვავეა. მძიმე ეკონომიკურმა პირობებმა და ქვეყანაში შექმნილმა არასტაბილურმა ვითარებამ კრიზისულ ზღვრამდე შეამცირა შობადობა და გაზარდა მოკვდაობა. თუ 1980-იან წლებსი საქართველოში ყოველწლიურად საშუალოდ 94 ათასი ბავშვი იბადებოდა, ამჟამად ახალსობილთა რაოდენობა თითქმის განახევრდა.

Read more...
 
ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის შესახებ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის შესახებშევისწავლეთ და დავამუშავეთ 2008 წლის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების 2 ძირითადი კომპონენტი _ ამბულატორული და ურგენტულ- სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების სტატისტიკური მონაცემები. მოსახლეობის ამბულატორული დახმარება მოიცავდა ამბულატორულ-პოლიკლინიკური მომსახურებისა და საოჯახო მედიცინის ქვეკომპონენტებისაგან შემდგარ სამედიცინო მომსახურების და დახმარების მოცულობის 33 პუნქტს 21.693 მლნ ლარის დაფინანსებით და ურგენტული სტაციონარული დახმარების ნოზოლოგიური ჩამონათვალის 226 Pპუნქტს.

Read more...
 
გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქციის ჰიგიენური ასპექტები PDF Print E-mail

გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქციის ჰიგიენური ასპექტებიგენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქციის ჰიგიენური ასპექტებიგენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები, ისეთი ორგანიზმებია, რომელთა გენეტიკური მატერია (დნმ) სახეცვლილია იმგვარად, რომელთა გარდაქმნა ჩვეულებრივ, ბუნებრივ პირობებში არ ხდება. ამ ტექნოლოგიას ხშირად "თანამედროვე ბიოტექნოლოგიას", "გენურ ტექნოლოგიას", "რეკომბინანტურ დნმ ტექნოლოგიას" ან "გენურ ინჟინერიას" უწოდებენ. მისი მეშვეობთ შესაძლებელია გამორჩეული ინდივიდუალური გენების ერთი ორგანიზმიდან სხვა ორგანიზმში ჩანერგვა, იმ შემთხვევაშიც კი როცა ორგანიზმები არ არიან ერთმანეთთან სახეობრივ კავშირში. ასეთი მეთოდი გამოიყენება გენმოდიფიცირებული მცენარეების გამოსაყვანად, რომლებიც შემდგომში გენმოდიფიცირებულ საკვებ მცენარეულ კულტურებად გვევლინებიან.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2
Copyright © 2010 Non Governmental Organization "Healthy World" . All rights reserved also are protected by the law. At full or partial use of materials the link on "hwngo.org.ge" is obligatory. Contents of the materials published on "Healthy World" web-site may not coincide with the "Healthy World" position..   Developed and Maintained by GeoWebServie.info